kinderdagverblijf visie

Uw kind laten opgroeien met de visie van Reggio Emilia?

Om kinderopvang van hoge kwaliteit te kunnen bieden gaat Kinderdagverblijf KITS professioneel te werk.

Zien, Geborgenheid, Verbondenheid, Respect en Buiten zijn onze kernwaarden die je terug ziet in de inrichting van de ruimtes en de activiteiten die we met de kinderen doen.

Kinderdagverblijf KITS laat zich inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia en Emmi Pickler. We gaan uit van wie kinderen zijn, wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. We zien onze kinderen als competent, die 100 talen tot hun beschikking hebben. Wat kinderen zelf kunnen, mogen zij zelf doen. We bieden de kinderen de niet al ontdekte wereld, maar geven hen de kans de wereld zelf te ontdekken. Via foto’s en documentatie maken we zichtbaar wat de kinderen allemaal al zelf kunnen.

        

Reggio Emilia in de praktijk bij Kinderdagverblijf KITS 

Bij Kinderdagverblijf KITS werken we met thema’s en voorstellen. Deze ontstaan naar aanleiding van een
vraag, gedachte of een gebeurtenis op de groep of van een kind. Er worden dagelijks verschillende
activiteiten aangeboden op zowel de groep als buiten. Maar ook in de extra ruimtes (bibliotheek,
kunstatelier, lichtatelier en speellokaal) die wij tot onze beschikking hebben. Groot voordeel van deze
manier van werken is dat kinderen in kleine groepjes naar leeftijd en of interesse een activiteit kunnen
doen. Van de gebeurtenissen op de groep en de activiteiten die worden gedaan, wordt dagelijks een
digitaal dagverslag via Evernote gemaakt. Zie uw kind volgen.
Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleidsplan? Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan.

 

Loris Malaguzzi:
Het kind heeft honderd werelden om te ontdekken,
honderd werelden om uit te vinden, honderd werelden om te dromen.
Het kind heeft honderd talen (en nog eens honderd, honderd, honderd),
maar de samenleving steelt er negenennegentig.