Visie Buitenschoolse Opvang

Uw kind laten opgroeien met de visie van Reggio Emilia?

Bij KITS gaan we uit van wie kinderen zijn, wat ze kunnen en welke talenten ze hebben. Daarbij laten we ons bij de BSO van Kinderdagverblijf KITS inspireren door de pedagogische visie van Reggio Emilia. Deze visie gaat er vanuit dat ieder kind competent, krachtig en intelligent is en over wel honderd ‘talen’ beschikt om met zijn omgeving te communiceren.
Zien, Geborgenheid, Verbondenheid, Respect en Buiten zijn onze kernwaarden die je terug ziet in de inrichting van de ruimtes en de activiteiten die we met de kinderen doen.

Kinderdagverblijf KITS heeft een bruisende en rustig gelegen BSO op het Zernikecomplex, met maximaal 68 kindplaatsen per dag. Deze locatie ligt dichtbij de wijk Reitdiep. Elke groep heeft haar eigen stamgroep, ingericht naar de leeftijd van de kinderen met vaste pedagogische medewerkers, die warmte en enthousiasme uitstralen. De BSO van Kinderdagverblijf KITS werkt met een opendeuren beleid, waardoor kinderen letterlijk vrij door het gebouw mogen bewegen op weg naar een andere activiteit of met vriendjes of hun broertje of zusje kunnen spelen op een andere groep.

 

Reggio Emilia in de praktijk bij de BSO van KITS

Naast de eigen groepsruimtes heeft de BSO van Kinderdagverblijf KITS verschillende activiteitenruimtes.
Zo is elke dag het atelier open, waar naar hartenlust getimmerd, geschilderd en van alles gemaakt kan
worden. Op de groep voor de oudste kinderen is een computer/gameruimte, de kleuters hebben een
spelcomputer op de eigen groep. In de centrale hal is er een kookruimte waar kookactiviteiten worden
aangeboden en er is een podium waar kinderen voorstellingen kunnen geven. Bij de kleuters hebben we
een grote bouwhoek met en een prachtige huishoek met een echte keuken op kindhoogte waar kinderen
naar hartenlust kunnen spelen.
Buiten hebben we onze eigen moestuin, 2 konijnen en een eigen voetbalkooi!!
 
Van de gebeurtenissen op de groep en de activiteiten die worden gedaan, wordt dagelijks een
digitaal dagverslag via Evernote gemaakt. Zie uw kind volgen.
 

Wilt u meer weten over ons pedagogisch beleidsplan? Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan.