Uw kind volgen

 

 

 

 

 

Kinderdagverblijf KITS gaat met de tijd mee. Sinds 2013 houdt Kinderdagverblijf KITS digitale dagverslagen bij van de kinderen met behulp van Evernote*. Met ipads worden dagelijks verslagen gemaakt over alle activiteiten en ontwikkelingen van uw kind.

Een belangrijk onderdeel van onze pedagogische visie bestaat namelijk uit het kijken en luisteren naar de kinderen. Om het kijken en luisteren vorm te geven en vast te leggen maakt Kinderdagverblijf KITS gebruik van digitale dagverslagen en persoonlijke mappen. Het gebruik van Evernote op de Ipad ondersteunt dit proces maximaal.

Het doel van de dagverslagen en de persoonlijke mappen is dat de pedagogische medewerkers van Kinderdagverblijf KITS de ouders in woord en beeld kunnen informeren over de ontwikkeling van hun kind en over bijzondere gebeurtenissen op Kinderdagverblijf KITS.

Op uw mobiel, tablet, PC of laptop kunt u thuis, op het werk of onderweg de belevenissen van uw kind  op Kinderdagverblijf KITS volgen. Zo mist u zo weinig mogelijk van de ontwikkeling van uw kind op Kinderdagverblijf KITS.

Veel ouders van Kinderdagverblijf KITS bekijken ’s avonds samen met hun kind de dagverslagen ter ondersteuning bij het bespreken van de belevenissen van die dag op Kinderdagverblijf KITS.

De persoonlijke mappen kunnen alleen door de ouders zelf worden ingezien. De dagverslagen van de groep kunnen door alle ouders van de betreffende groep van Kinderdagverblijf KITS worden ingezien.

Wanneer een kindje afscheid neemt bij Kinderdagverblijf KITS krijgen de ouders  een usb stick mee met daarop alle dagverslagen en de persoonlijke map van het kind van de periode waarop het kind naar Kinderdagverblijf KITS is geweest. Ouders van Kinderdagverblijf KITS hebben de mogelijkheid om dit dan zelf thuis te printen en te bundelen tot een boek vol herinneringen.

 

Voor een voorbeeld hoe u uw kindje kan volgen bij Kinderdagverblijf KITS kunt u het volgende filmpje bekijken:

 

*Voor meer informatie over Evernote kunt u terecht op www.evernote.com