Kinderdagverblijf KITS Tarieven

Tarieven en Pakketten van Kinderdagverblijf KITS  

De kwaliteit van onze opvang is natuurlijk het belangrijkste. Kinderdagverblijf KITS investeert daar veel in. Toch is Kinderdagverblijf KITS goed in staat de tarieven voor ouders aantrekkelijk te houden. De tarieven van Kinderdagverblijf KITS behoren dan ook tot de laagste van de stad Groningen. Zowel voor het Kinderdagverblijf (KDV) als de Buitenschoolse Opvang (BSO). 

De basis uur tarieven van Kinderdagverblijf KITS, voor zowel KDV als BSO, blijft op het maximum uurtariaf (voor KDV € 8,02 en BSO € 6,89), waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt verkrijgen. 

 

Voor een duidelijk overzicht van de tarieven en pakketten van Kinderdagverblijf KITS kunt u de volgende bijlage inzien:

link naar pdf-bestand tarieven kinderdagverblijf KITS  2019

 

Last minute Opvang     

Vanaf 1 april 2014 kunnen ouders van KITS gebruik maken van last minute opvang tegen een aantrekkelijk tarief.
Bent u onverwachts extra opvang nodig dan kunt u via onze klantenportaal last minute opvang aanvragen.
 
Voor het KDV hanteren we een tarief van € 7,27 per uur.
Voor de BSO hanteren we een tarief van € 6,49 per uur.
 
Nadere informatie kunt u opvragen via kits@kinderdagverblijfkits.nl

 

Pakketten Kinderdagverblijf KITS (0-4 jaar)

Alle pakketten van Kinderdagverblijf KITS zijn inclusief luiers en voeding.

 •  51 weken opvang pakket Kinderdagverblijf KITS.

Hebt u gedurende 51 weken per jaar opvang nodig, dan is dit pakket geschikt voor u.

 • 48 weken opvang pakket Kinderdagverblijf KITS.

Hebt u gedurende 48 weken per jaar opvang nodig, met uitzondering van drie aaneengesloten weken in de zomervakantie (regio noord), dan is dit pakket geschikt voor u. 

 • Vervroegde opvang pakket Kinderdagverblijf KITS.

​Hebt u structureel of incidenteel vervroegde opvang nodig (van 7.00-7.30 uur) dan is dit extra pakket geschikt voor u. U kunt dit pakket aanvullend op de verschillende opvangpakketten afnemen.

 • Flexibele opvang Kinderdagverblijf KITS.
​Hebt u flexibele opvang nodig dan is dit pakket geschikt voor u. Bij dit pakket neemt u een vast aantal uren
per week af, maar u kunt dit zelf over de week inplannen. Uw dagen kunnen dus per week wisselen. U dient
maximaal twee weken van te voren uw rooster bij ons aan te geven. Voor flexibele opvang hanteren wij een
toeslag van 10% op uw opvangpakket.

 

Pakketten BSO Kinderdagverblijf KITS (4-12 jaar)

Alle pakketten van de BSO van Kinderdagverblijf KITS zijn inclusief voeding en vervoer.

 • 51 weken opvang pakket BSO van KITS.

Hebt u gedurende 51 weken tijdens schoolweken en vakantieweken opvang nodig dan is dit pakket geschikt voor u. Dit is exclusief marge en of studiedagen.

 • 48 weken opvang pakket BSO van KITS

Hebt u gedurende 48 weken tijdens schoolweken en vakantieweken, met uitzondering van 3  aaneengesloten weken tijdens de zomervakantie (regio noord), opvang nodig dan is dit pakket geschikt voor u. Dit is exlusief marge en of studiedagen.

 • 41 weken opvang pakket BSO van KITS

Hebt u alleen gedurende de schoolweken opvang nodig dan is dit pakket geschikt voor u.

 • 10 weken opvang opvang BSO van KITS

 Hebt u alleen opvang nodig tijdens de vakantieweken dan is dit pakket geschikt voor u.

 • Voorschoolse opvang BSO van KITS (VSO)

Moet u vroeg op uw werk zijn en kunt u uw kind (eren) niet zelf naar school brengen dan kunt u aanvullend op uw opvangpakket kiezen voor voorschoolse opvang. U kunt uw kind (eren) vanaf 7.30 uur bij ons brengen en wij brengen uw kind (eren) naar school.

 • Vervroegde opvang BSO van KITS

Aanvullend op de VSO kunt u kiezen voor vervroegde opvang. U kunt uw kind (eren) vanaf 7.00 uur bij ons brengen.

 • Flexibele opvang BSO van KITS

Hebt u flexibele opvang nodig dan is dit pakket geschikt voor u. Bij dit pakket neemt u een vast aantal uren per week af, maar u kunt dit zelf over de week inplannen. Uw dagen kunnen dus per week wisselen. U dient maximaal 2 weken van te voren uw rooster aan ons door te geven. Voor flexibele opvang hanteren wij een toeslag van 10% op uw opvangpakket.

 

 

Voor meer informatie over de kinderopvang toeslag kunt de volgende websites raadplegen:

 • Algemene informatie:

            Link naar www.toeslagen.nl

 • Proefberekening kinderopvangtoeslag:    

            Link naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/