Oudercommissie

Beide locaties van Kinderdagverblijf KITS beschikken over een gezamenlijke oudercommissie  waar ouders van beide locaties in vertegenwoordigd zijn. Om de 6 à 8 weken komt de oudercommissie van Kinderdagverblijf KITS samen.

De oudercommissie van Kinderdagverblijf KITS  heeft een signalerende en stimulerende functie op de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast heeft de oudercommissie van Kinderdagverblijf KITS ook adviesrecht met betrekking tot: prijsstijgingen, beleid ten aanzien van de groepsgrootte, voeding, veiligheid, hygiëne en het pedagogisch werkplan. In samenwerking met de oudercommissie van Kinderdagverblijf KITS zijn ook de protocollen opgesteld die jaarlijks worden geëvalueerd.

De oudercommissie van Kinderdagverblijf KITS vertegenwoordigt de ouders. Ouders van Kinderdagverblijf KITS kunnen via de mail (ockits@hotmail.com) de oudercommissie van Kinderdagverblijf KITS hun vraag stellen of suggesties aandragen. Op beide locaties, zowel in de Reitdiepwijk als op het Zernikecomplex, hangen foto’s van de ouderscommissieleden van Kinderdagverblijf KITS. Op deze manier is zichtbaar welke ouders de oudercommissie van Kinderdagverblijf KITS vertegenwoordigen.

In samenwerking met de leidinggevende en de pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf KITS worden thematische ouderavonden, uitstapjes en/of feestjes georganiseerd.

 

 

De oudercommissie van Kinderdagverblijf KITS

 

oudercommissie KDV KITS