Het team van kinderdagverblijf KITS

De kracht van het team van Kinderdagverblijf KITS is onze persoonlijke benaderingswijze, waarbij elke kind en elke ouder gezien wordt. 

Het team van Kinderdagverblijf KITS werkt volgens de ideeën en uitgangspunten van de visie Reggio Emilia en Emmi Pikler. Voor het team van Kinderdagverblijf KITS is de pedagogiek van Reggio Emilia een bijzondere visie op kinderopvang. Dit betekent dat wij ons zelf een hoog kwaliteitsniveau opleggen en dat wij met elkaar zeer betrokken zijn bij de zorg voor uw kinderen.

Het team van Kinderdagverblijf KITS is een waardevolle mix van talenten, ervaring en opleidingen (gelijke verdeling van MBO en HBO opgeleide medewerkers). Iedere medewerker heeft een passie of specialiteit, ‘een taal’ zoals dit in de visie van Reggio Emilia genoemd wordt.

Op deze manier proberen we het beste uit ons team te halen. Ze kunnen elkaar aanvullen, van elkaar leren en de kinderen hun 100 talen aanreiken.

Alle medewerkers van het team van Kinderdagverblijf KITS zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en ingeschreven in het personenregister kindereropvang. Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers van het team van Kinderdagverblijf KITS minimaal in het bezit van een SAW 3 diploma.

Bij ziekte en vakantie maakt Kinderdagverblijf KITS gebruik van vaste invalmedewerkers die in dienst zijn van Kinderdagverblijf KITS. Voor de invalmedewerkers van Kinderdagverblijf KITS gelden dezelfde richtlijnen als
voor de vaste medewerkers van het team van Kinderdagverblijf KITS.
Om kwaliteit, continuïteit en veiligheid te bieden binnen Kinderdagverblijf KITS, streven wij ernaar om zoveel                       mogelijk vaste medewerkers binnen de groep te houden. Dit creëert rust en vertrouwen; prettig voor zowel
kinderen als ouders.
 
Het aantal medewerkers per groep is afhankelijk van het aantal kinderen. Hiervoor volgen wij de wettelijke
richtlijnen. Ten minste één groepsleidster wordt ingezet voor de verzorging en opvoeding van gelijktijdig
ten hoogste:
  • 3 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.
  • 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar.
  • 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.
  • 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar
Het aantal groepsleidsters bij een gemengde groep wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde,
waarbij naar boven mag worden afgerond.